หนังสือใหม่มาแล้ว ! สำนักวิทยบริการฯ ราชภัฏโคราช ชวนอ่านหนังสือจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่าน เข้าใช้บริการหนังสือใหม่ ที่ได้คัดเลือกจากกิจกรรมต้อนรับการเปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ตัวแทนคณาจารย์แต่ละคณะ จำนวน 18 ท่าน ร่วมคัดเลือกซื้อหนังสือใหม่ จำนวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง เพื่อนำมาไว้ให้บริการในสำนักวิทยบริการฯ

   ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการที่มีความต้องการใช้หนังสือใหม่ สามารถตรวจสอบรายชื่อหนังสือได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ:Books Express NRRU หรือที่เพจ เล่มไหนอยากอ่านเราจัดให้ และหากท่านใดมีความประสงค์ที่จะใช้บริการหนังสือใหม่โดยด่วน สามารถติดต่อขอใช้บริการ Book express ได้ที่ กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ชั้น 2-3 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2321,2322