นักศึกษา ม.ราชภัฏโคราช คว้ามงกุฏ Miss Deaf Thailand 2020

มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศรัณญา เสนอใจ (ส้มโอ) นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่สามารถคว้ามงกุฏ Miss Deaf Thailand 2020