ศิลปศึกษา ราชภัฏโคราช โชว์ฝีมือศิลปะนักศึกษาปี 4 จัดนิทรรศการ ART SOME