นักศึกษาราชภัฏโคราช ถ่ายภาพโดนใจ คว้ารางวัลขวัญใจ WORLD CAMERA ประกวดภาพถ่าย Terminal 21 Korat

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกมลภัทร มาฆะเซ็นต์ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้รับรางวัลขวัญใจWORLD CAMERA ภายใต้โครงการประกวดภาพถ่ายTerminal 21 Korat ในหัวข้อโคราชบ้านฉัน ผ่านเลนส์ด้วยมุมมองได้รับใบประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่12 พฤศจิกายน2561 ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช

        โครงการประกวดภาพถ่ายครั้งนี้ จัดโดย ชมรมคนรักการถ่ายภาพโคราช ร่วมกับ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช ได้เชิญชวนให้นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีใจรักในการถ่ายภาพส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด โดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือ กล้องคอมแพคและกล้องDSLR ในการถ่ายทอดผลงานเกี่ยวกับความเป็นโคราช จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและผู้สนใจได้แสดงทักษะความสามารถ สร้างสรรค์จินตนาการ รวมทั้งเป็นการผลักดันให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดได้ใช้ศิลปะการภาพถ่าย มาเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดเรื่องราวแสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นโคราช ผ่านมุมมองของแต่ละบุคคลและยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพร่วมกัน