ราชภัฏโคราช นำทัพนักกีฬาชิงชัยเหรียญทอง แข่งขันกีฬานักศึกษา ม.ราชภัฏกลุ่มภาคอีสาน ครั้งที่ 42

  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และทัพนักกีฬา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 42 “บ้านเชียงเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ซึ่งเริ่มจากการเดินขบวนพาเหรดทัพนักกีฬา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 11 แห่ง นักกีฬาอาวุโส นำนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณตน ผู้แทนผู้ตัดสินนำผู้ตัดสินกล่าวคำปฏิญาณตน นักกีฬาวิ่งคบเพลิงจุดไฟการแข่งขัน ปิดท้ายด้วยการแสดงพิธีเปิดสุดตระการตา

  การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 42 “บ้านเชียงเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันชิงชัยเหรียญทอง จำนวน 256 คน จำนวน 16 ชนิดกีฬา โดยนักกีฬาของมหาวิทยาลัย สามารถคว้าเหรียญรางวัล เป็นลำดับที่ 3 จากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขัน 11 แห่ง แบ่งออกเป็น 31 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน และ 39 เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น 83 เหรียญ นอกจากนี้ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 เจ้าภาพจัดให้มีการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรฯ ครั้งที่ 51 ภายใต้ปรัชญาการแข่งขัน “เกมส์แห่งมิตรภาพ และไมตรี” เพื่อส่งเสริมและสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในการให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีกิจกรรมออกกำลังกายและแข่งขันกีฬาร่วมกันเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
มีความสามัคคีปรองดอง มีน้ำใจนักกีฬา และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น