สำนักวิทยบริการฯ สนับสนุนให้อาจารย์ยืมหนังสือonlineได้จากที่บ้าน

ขั้นตอนการใช้งาน 
   1. จองหนังสือผ่าน http://arc2.nrru.ac.th/liberty  
     หรือ แจ้งจองผ่าน line:ARIT NRRU Service 
   2. เจ้าหน้าที่จัดหาหนังสือ และติดต่อให้มารับหนังสือ
   3. ผู้ใช้เข้ารับหนังสือที่ห้องสมุดในวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี  เวลา 11.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการสารสนเทศ โทร 084-8249073