สถาบันรหัสสากล (GS1 thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบ และประชาชนทั่วไป ที่กำลังช่วยชาติ อยู่บ้าน ต้าน COVID

สำนักคอมพิวเตอร์ คุณ bond วันที่ 31 มีนาคม 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลพื้นฐาน หน้าข้อมูลกลุ่มงาน ภาพกิจกรรม แบนเนอร์ ผู้ใช้งาน ออกจากระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์ เพิ่มข้อมูล ชื่อเรื่อง สถาบันรหัสสากล (GS1 thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบ และประชาชนทั่วไป ที่กำลังช่วยชาติ อยู่บ้าน ต้าน COVID รายละเอียดข่าว

มาปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบมาสคอต "GS1 Thailand Mascot Contest 2020"เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์สถาบันฯ และระบบมาตรฐานสากล GS1 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท
รางวัลการประกวด
   1. รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท
   2. รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
   3. รางวัล Popular Vote จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท
ทุกรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากทางสถาบันฯ
หมายเหตุผู้ที่ได้รับเงินรางวัล จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของเงินรางวัลที่ได้รับ

ระยะเวลาร่วมกิจกรรมและการประกาศผล
   1. ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 (ปิดรับผลงานทางอีเมล์ภายในเวลา 17.00 น.)
   2. เปิดให้โหวตทางเฟสบุคระหว่างวันที่ 12-26 พฤษภาคม 2563
   3. ประกาศผลในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 ทางเว็บไซต์ gs1thailand.org,เฟสบุค fb.com/gs1thailand และแจ้งผลให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทราบทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล์
   4. มอบรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสถาบันรหัสสากล ปี 2563 (โดยจะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทราบภายหลัง)
หมายเหตุ:ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผู้ที่สนใจกรุณาศึกษาข้อมูลวิธีการส่งผลงาน กติกาและเงื่อนไข และเกณฑ์การตัดสิน ได้ที่เว็บไซต์สถาบันฯ https://www.gs1th.org/…/18/gs1-thailand-mascot-contest-2020/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Inbox ใน Facebook:GS1 Thailand หรือติดต่อคุณจิราภรณ์ โทร. 02-345-1199 | คุณมยุรินทร์ โทร. 02-345-1194

หมายเหตุ:ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

บันทึกข้อมูลเรียบร้อย...... แสดงข้อมูล # ชื่อเรื่อง วันที่ลงข้อมูล จัดการข้อมูล 1 สถาบันรหัสสากล (GS1 thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบ และประชาชนทั่วไป ที่กำลังช่วยชาติ อยู่บ้าน ต้าน COVID 31 มีนาคม 2563 2 Search from home ค้นหาง่าย ๆ ด้วยปลายนิ้ว แนะนำฐานข้อมูลต่างประเทศ EBSCO 31 มีนาคม 2563 3 “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” แต่เราไม่หยุดอ่าน พบกับ งานสัปดาห์หนังสืแห่งชาติอออนไลน์ 24 ชั่วโมง” 26 มีนาคม 2563 4 รายชื่อเข้าร่วมอบรม การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย 04 มีนาคม 2563 5 ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร สมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที:ITPE 07 กุมภาพันธ์ 2563 6 สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ บริษัท ARIT จำกัด กับโครงการ COMPETITION 2020 06 กุมภาพันธ์ 2563 7 ขอเชิญ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีขั้นสูง 06 กุมภาพันธ์ 2563 8 ประกาศแจ้งปิดบริการ 16-18 ธันวาคม 2562 12 ธันวาคม 2562 9 แจ้งเรื่องการใช้งานระบบเครือข่าย 06 ธันวาคม 2562 10 ราชภัฏโคราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 17 ตุลาคม 2562 11 งานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 24 กันยายน 2562 12 ตรวจสอบ ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ e-Testing ภาคเรียนที่ 1 /62 13 สิงหาคม 2562 13 ขอเชิญบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้รับบริการเพื่อการจัดการความรู้ 09 กรกฎาคม 2562 14 กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 05 กรกฎาคม 2562 15 ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร สมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที:ITPE 04 กรกฎาคม 2562 16 ลงทะเบียนรับอีเมล นักศึกษาใหม่ 2562 03 กรกฎาคม 2562 17 อัพเดตระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 02 กรกฎาคม 2562 18 บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 18 มิถุนายน 2562 19 ผลการประกวดคลิปวีดีโอต่อต้านคอรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบในสังคมไทย” 12 มิถุนายน 2562 20 แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 12 มิถุนายน 2562 21 คู่มือการใช้งาน NRRU@mac 24 พฤษภาคม 2562 22 ขอเชิญ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มทักษาด้านเทคโนโลยีขั้นสูง 23 พฤษภาคม 2562 23 ขอเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมหัวข้อ “ Microsoft Education Licensing and Benefit ” 15 พฤษภาคม 2562 24 ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย อนุรักษ์ท้องถิ่นโคราช 05 มีนาคม 2562 25 ประกวดคลิปวีดีโอ รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบในสังคมไทย หัวข้อ ไม่รับ ไม่ทน ไม่เฉย คนรุ่นใหม่ไม่โกง 20 กุมภาพันธ์ 2562 26 ซื้อง่ายขายง่ายกับ eBuyNRRU เว็บซื้อขายของชาวราชภัฏ 01 พฤศจิกายน 2561 27 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สมัครเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2018 30 ตุลาคม 2561 28 สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แอปพลิเคชัน ระบบแจ้งเตือนข่าวสารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน 26 ตุลาคม 2561 29 ขั้นตอนการขอรับบริการ #งานคอมพิวเตอร์กราฟิก 26 ตุลาคม 2561 30 โมชั่นอินโฟกราฟิก แนะนำสำนักคอมพิวเตอร์ 26 ตุลาคม 2561 31 สำนักคอมพิวเตอร์ได้ประชุมทบทวนงาน ทบทวนเอกสาร และเตรียมพร้อม เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 26 ตุลาคม 2561 32 NRRU COMPUTER CENTER NEWS ฉบับที่ 56 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 26 ตุลาคม 2561 33 รูปแบบเว็บไซต์ แบบเทมเพลต 05 ตุลาคม 2561 34 คำศัพท์คอมพิวเตอร์----}เขียนเป็นภาษาไทยใช้อย่างไร 11 กันยายน 2561 35 INFOGRAPHIC คืออะไร 06 กันยายน 2561 36 NRRU COMPUTER CENTER NEWS ฉบับที่ 55 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 05 กันยายน 2561 37 การสร้าง Animation ด้วย Animaker 05 กันยายน 2561 38 การสร้างภาพกราฟฟิกที่เคลื่อนไหวได้ด้วย Powtoon 05 กันยายน 2561 39 รายงานผลการดำเนินงานการสัมมนาผู้รับบริการเพื่อการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560 05 กันยายน 2561 40 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งาน Web Service เบื้องต้น 05 กันยายน 2561 41 โครงการประกวดสื่อ EDLTV 04 กันยายน 2561 42 การประกวด “สื่อโปสเตอร์ POSTER” เพื่อการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 04 กันยายน 2561 43 Free eBook โดย TCDC "เจาะเทรนด์โลก 2018” 04 กันยายน 2561 44 ร่วมรับของรางวัลจากสำนักคอมพิวเตอร์ เพียงสมัครเข้าร่วมอบรม "โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2561 " 04 กันยายน 2561 45 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 04 กันยายน 2561 46 สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Zend framework” 04 กันยายน 2561 47 แจ้งเตือน มัลแวร์เรียกค่าไถ่ Petya 04 กันยายน 2561 48 การป้องกันการติดไวรัส Wanna Cry เบื้องต้น 04 กันยายน 2561 49 ผลการตัดสินการประกวดสื่อ eDLTV 04 กันยายน 2561 50 โครงการสัมมนาผู้รับบริการเพื่อการจัดการความรู้ 2559 04 กันยายน 2561 51 ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพไอที ( ITPE ) ครั้งที่ 1/2559 04 กันยายน 2561 52 ขอเชิญเข้าชมคลิปสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย 04 กันยายน 2561 53 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้รับบริการเพื่อการจัดการความรู้ ประจำปี 2558 04 กันยายน 2561 54 คลิปแนะนำวิธีการใช้งานระบบตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล ของบุคลากรมหาวิทยาลัย 05 กันยายน 2561 55 ขั้นตอนการสร้าง Username ในการใช้งานระบบสารสนเทศ จากสำนักคอมพิวเตอร์ 05 กันยายน 2561 56 แจกเครดิตฟรี 2019 แทงบอล สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ หวยไทย 05 กันยายน 2561