ผู้สมัครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย #รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ให้ดำเนินการส่งเอกสาร (เพิ่มเติม)

สำหรับน้อง ๆ ที่ยังไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมตามประกาศ จะต้องดำเนินการ ดังนี้ 
   1. ต้องสอบสัมภาษณ์หรือไม่ โดยตามประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับเพิ่มเติม คือ คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ #โดยงดวิธีการสัมภาษณ์   
   2. การหลักฐานเพิ่มไม่ทุกสาขา ส่งเพียงบางประเภท/สาขา ตามประกาศแนบท้ายฉบับเพิ่มเติม
   3. ส่งเอกสารไปรษณีย์ แบบ ems ให้เอกสารมาถึงมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 7 เมษายน 2563 (เท่ากับว่าจะต้องส่งเอกสารก่อนวันที่ 7 เมษายน 2563 ประมาณ 2-3 วัน)
   4. ผู้ที่ไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติม สามารถรอประกาศรายชื่อ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2563 ผ่านเว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์
 สอบถามการสมัครเรียน หรือ ติดตามการส่งเอกสาร ได้ที่เฟซบุ๊ก: 
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา www.facebook.com/APRO.NRRU/?ref=br_rs
 Facebook:กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา