ราชภัฏโคราช เปิดประสบการณ์ใหม่ ออกแบบบ้านและสวน “Design Trends 2018”

        เมื่อวันที่26 กันยายน2561 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ นิตยสารบ้านและสวน และนิตยสารroom ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ“Design Trends 2018” ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้ เรื่องLANDSCAPE DESIGN TREND จับตาเทรนด์งานออกแบบสวนที่น่าสนใจ จากงานChealsea Flower 2018 ประเทศอังกฤษ ต่อด้วยเรื่องArchitect Design Trends จับตาเทรนด์งานออกแบบสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ จากงาน Biennale Architettura 2018 ประเทศอิตาลี การสังเคราะห์เทรนด์ดีไซน์โลกเพื่อกำหนดทิศทางงานออกแบบหัตถศิลป์ไทย ในปี2018 และเรื่องCRAFT TREND 2018 วิทยากรโดย คุณอรรถ ประพันธ์วัฒนะ รองบรรณาธิการอำนวยการนิตยสารบ้านและสวน และ คุณดำรง ลีไวโรจน์ บรรณาธิการบริหารนิตยสารroom นอกจากนี้ยังมีการแนะแนวทางให้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบทั้งสถาปัตย์ ภูมิสถาปัตย์ และการออกแบบภายใน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎวรัตน์ ขจัดภัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

        การจัดโครงการสัมมนาวิชาการDesign Trends 2018 ถือเป็นการก้าวสู่ปีที่13 จากความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พลับ ลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน) ในการบริการวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการออกแบบซึ่งมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถาบันเครือข่ายให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพงานด้านการออกแบบให้แก่นักศึกษา ได้เข้าใจถึงหัวใจหลักของงานออกแบบ ได้เรียนรู้วิธีการคิดอย่างนักออกแบบ อันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้สามารถนำแนวคิดใหม่ ๆ ไปใช้ในการออกแบบที่เป็นสมัยนิยม อีกทั้งยังสามารถนำไปต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานทั้งในชั้นเรียนและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ