จิตอาสาราชภัฏโคราช แบ่งปันน้ำใจ... คนไทยไม่ทิ้งกัน

   จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมกันจัดเตรียมถุงยังชีพ ประกอบด้วยข้าวสารหอมมะลิอินทรีย์ (ที่ช่วยซื้อจากเกษตรกรในวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชนโนนกระสัง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา) อาหารแห้ง และน้ำดื่ม พร้อมด้วยอาหารกล่อง จำนวน 300 ชุด เพื่อเตรียมมอบให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19 จำนวน 3 ชุมชน

   ซึ่งจิตอาสาทุกท่าน ได้ปฏิบัติตามหลัก Physical Distancing (การเว้นระยะห่างทางกายภาพ) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ทำการแพ็คถุงยังชีพ ในสถานที่ส่วนตัว งดเว้นการรวมตัวกันอย่างเคร่งครัด

   โดยจะลงพื้นที่แบ่งปันน้ำใจให้แก่ชุมชนแรก ณ ชุมชนไบเล่ (สองฝั่งริมทางรถไฟ) จำนวน 100 ชุด ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. นี้

   *** ได้ประสานแจ้งขออนุญาตเข้าพื้นที่ และได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครราชสีมา และผู้นำชุมชน เข้าจัดระบบการแจกและการรับถุงยังชีพ พร้อมทั้งวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างรัดกุม โดยการประสานกับผู้นำชุมชน น้ำไปมอบให้ตามจุดที่จัดเตรียมไว้ ไม่ให้มาต่อแถวรับของ ไม่ให้มีการรวมกลุ่มกัน ตัวแทนที่มารับของให้ใส่หน้ากากผ้า ยืนอยู่หน้าบ้านของตัวเองเท่านั้น) ***