ราชภัฏโคราช รวมพลังศรัทธา จัดพิธีบวงสรวงและสมโภช ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ 6


        เมื่อวันที่20 พฤศจิกายน2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่6 ประจำปี2561 ณ ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธี โดยเริ่มจากขบวนแห่เครื่องสักการะบูชาพ่อขุนศักรินทร์ ขบวนบายศรี3 ชั้น โดยสโมสรนักศึกษาทั้ง 6 คณะ จากนั้นพระภิกษุสงฆ์ จำนวน9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ต่อด้วยประธานในพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่กรรมการตัดสินการประกวดบายศรี3 ชั้น พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ชนะการประกวดบายศรี ได้แก่ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลจำนวน3,000 บาท และรางวัลชนะเลิศขบวนแห่บายศรี ได้แก่ คณะครุศาสตร์ ได้รับถ้วยเกียรติยศ แล้วจึงเป็นพิธีพราหมณ์ บวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ผู้นำประกอบพิธีโดย พราหมณ์ทศพล เรืองบุณย์ และการรำบวงสรวงของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา จำนวน 109 คน

        การจัดพิธีบวงสรวงครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อประมาณปี พ.. 2492 อาจารย์อรรจน์ วิวัฒน์ สุนทรพงศ์ เป็นอาจารย์ใหญ่ในสมัยนั้น ท่านมีจักรยานสองล้ออยู่คันหนึ่ง จอดไว้ที่สโมสรข้าราชการนครราชสีมาเกิดหายไป จึงแจ้งให้อาจารย์จำเนียร ศุภลักษณ์ ศึกษาการ ได้รับทราบ อาจารย์จึงได้ให้หมอส่องในสมัยนั้น(ปัจจุบันเรียกหมอดู) ทำการส่องเทียน เมื่อทำการส่องแล้วมองไม่เห็นว่ารถจักรยานอยู่ไหน เพราะมีเจ้าที่มาบังอยู่ นั่นคือ ขุนศักรินทร์ซึ่งเป็นชื่อของคุณตาเจ้าของที่ที่ขายให้รัฐบาล เพื่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูแห่งนี้(ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)คุณแม่อิน ซึ่งเป็นภรรยาอาจารย์ใหญ่ ได้จุดธูปเทียนขอขมาและถามหมอส่องว่าท่านต้องการอะไรหมอส่องบอกว่าท่านต้องการศาล เพื่ออยู่อาศัย1 หลังหมอส่องหาจักรยานถึง4 วัน จึงได้จักรยานคืน ด้วยเหตุผลข้างต้นจึงได้ตั้งศาลให้พ่อขุนศักรินทร์ พร้อมอัญเชิญดวงวิญญาณของท่านมาสถิต ณ ศาลพระภูมิ หน้าประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย(ประตู1) รวมถึงในทุกปีการศึกษา มหาวิทยาลัยจะนำนักศึกษาใหม่ ร่วมกิจกรรมสักการะพ่อขุนศักรินทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งถือเป็นการฝากเนื้อฝากตัวกับท่าน ให้ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองจนสำเร็จการศึกษา โดยยึดถือสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาของบุคลากรจึงได้จัดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ขึ้น เพื่อสักการะบูชาศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร นักศึกษา ซึ่งเชื่อว่าบุญบารมีของท่านจะช่วยดลบันดาลประทานพรให้สมดังใจปรารถนาและอำนวยอวยชัยให้ได้รับความปิติสุขสืบไป