พักสอบมากอดลมหนาว สำนักศิลปะฯ เปิดงานกลางเดิ่นเรือนโคราช ครั้งที่ 5


        สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานกลางเดิ่นเรือนโคราช ครั้งที่5 ตอน พักสอบมากอดลมหนาว เมื่อวันพฤหัสบดีที่29 พฤศจิกายน2561 ณ เรือนโคราช โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีตลาดนัดวัฒนธรรม จำหน่ายสินค้าแฮนด์เมด นั่งชิลกลางเดิ่นเรือนโคราช แซ่บนัวไปกับอาหารท้องถิ่นโคราช ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ถ่ายภาพคู่กับอุโมงค์โคมไฟ และรับฟังดนตรี โดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี

        งานกลางเดิ่นเรือนโคราช สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งครั้งที่6 จะจัดในวันที่10 มกราคม2562 ตอน ชวนเด็กน้อยมาเบิ่งโคม จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ร่วมชมงานได้เห็นถึงอัตลักษณ์ที่งดงามของเรือนโคราช ซึ่งถือเป็นเรือนที่แสดงถึงความเป็นรากเหง้าของคนโคราชอย่างแท้จริง จึงเชิญชวนชาวโคราชได้เที่ยวชมความเป็นโคราช พร้อมทั้งให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย นำผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่นของตนมาจัดจำหน่าย เพื่อเกิดเป็นรายได้เสริมในช่วงเย็นรวมทั้งให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นโคราช เพื่อร่วมกันส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงวัฒนธรรมท้องถิ่น เกิดเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและส่งต่อความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนโคราชสู่สาธารณชน