ราชภัฏนครราชสีมา รวมพลังจิตอาสาสร้างโป่งเทียม

   วันที่ 6 ธันวาคม 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรม “อนุรักษ์สัตว์ป่า ราชภัฏนครราชสีมา รวมพลังจิตอาสาสร้างโป่งเทียม” เพื่อสืบสานพระราชดำริ และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 5 ธันวาคม 2562 และเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ.2 (ผากระดาษ) ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมนำคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนปากช่อง 2 ร่วมปลูกป่าต้นปาโรแซนโตส แล้วจึงเป็นการเดินป่าเข้าไปสร้างโป่งเทียม เพื่อเป็นการอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยการสร้างโป่งเทียมไว้สำหรับให้ช้าง และสัตว์ป่าเข้าไปกินแร่ธาติที่จัดทำไว้