ราชภัฏโคราช อัพเดทเทรนด์การแต่งบ้านและสวน ในงาน Design Trends 2019

        เมื่อวันที่9 ตุลาคม2562 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ นิตยสารบ้านและสวน และนิตยสารroom ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง“Design Trends 2019” ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายธนกิจศรีรุจิกุลธเนศ นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 ในงานประกวดการออกแบบของใช้ในชีวิตประจำวันที่ทำจากพลาสติก“Crafting พลาสติกสร้างฝันสู่มืออาชีพโดย พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ กองพัฒนานวัตกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันพลาสติก จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่องSustainable Design Trend 2019 “จับตาแนวโน้มการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนวิทยากรโดย คุณดำรง ลี้ไวโรจน์ บรรณาธิการอำนวยการ นิตยสารกลุ่มบ้าน และคุณนัทธมน ตั้งตรงมิตร บรรณาธิการบริหารนิตยสารroom

        โครงการสัมมนาวิชาการDesign Trends 2019 จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา กับ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พลับ ลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน) โดย นิตยสารบ้านและสวน และนิตยสารroom ในการบริการวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการออกแบบ ก้าวสู่ปีที่14 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพงานด้านการออกแบบให้แก่นักศึกษา ได้เข้าใจถึงหัวใจหลักของงานออกแบบ ได้เรียนรู้วิธีการคิดอย่างนักออกแบบ อันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้สามารถนำแนวคิดใหม่ ๆ ไปใช้ในการออกแบบที่เป็นสมัยนิยม อีกทั้งยังสามารถนำไปต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานทั้งในชั้นเรียนและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ