ราชภัฏโคราช ฉลองแชมป์ “สายแนนลำตะคอง” ในงานกลางเดิ่นเรือนโคราช ครั้งที่ 10

   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานกลางเดิ่นเรือนโคราช ครั้งที่ 10 ตอน ฉลองแชมป์ “สายแนนลำตะคอง” เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณเรือนโคราช โดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน โดยกิจกรรมเริ่มจากขบวนแห่ถ้วยพระราชทาน โดย วงโปงลางสายแนนลำตะคอง เชิญถ้วยขึ้นสู่แทนวางถ้วยพระราชทาน ประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่วิทยากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา วงโปงลางสายแนนลำตะคอง ปิดท้ายด้วยการชมสายแนนมินิคอนเสิร์ต แชมป์ออฟแชมป์ถ้วยพระราชทาน 2 สมัยซ้อน

  นอกจากนี้ยังได้มีการจำหน่ายอาหารท้องถิ่นเมืองโคราช ตลาดนัดวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้าแฮนด์เมด และนั่งชิลกลางเดิ่นเรือนโคราช ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษา วงโปงลางสายแนนลำตะคอง ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลางฯ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2 สมัยซ้อน อีกทั้งยังเป็นการเชิญชวนให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เห็นถึงอัตลักษณ์ที่งดงามของเรือนโคราช ซึ่งเป็นรากเหง้าของคนโคราชอย่างแท้จริง อันเป็นการส่งเสริม สืบสาน และทำนุบำรุงวัฒนธรรมท้องถิ่น เกิดเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรม และส่งต่อความภาคภูมิใจที่ได้เป็นคนโคราชสู่สาธารณชน