ราชภัฏโคราช น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ปี 61

        เมื่อวันที่4 ธันวาคม2561 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี2561” ณ ศูนย์รวมประกาศข่าว โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร น้อยน้ำใส รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธี กล่าวคำถวายราชสดุดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา น้อมใจรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ยืนเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมาชมนิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์9 แขนง ประกอบด้วย1. พระบิดาแห่งการจัดการน้ำ2. พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
3. พระบิดาแห่งฝนหลวง4. พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย5. พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย6. พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย7. พระบิดาแห่งการวิจัยไทย8.พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย9. พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

        การจัดกิจกรรมครั้งนี้ สืบเนื่องจากในวันที่5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ด้วยเหตุนี้ ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายราชสดุดีแด่ในหลวงรัชกาลที่9 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรชาวไทย