ปรับปรุงบัญชีผู้ใช้งานระบบเครือข่าย
           

             เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ใช้เก็บฐานข้อมูลการมีทำงานผิดพลาดบ่อย (เนื่องจากระบบปฏิบัติการเป็นรุ่นเก่า) ทางสำนักคอมพิวเตอร์จึงได้ทำการย้ายฐานข้อมูลไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่                     

            พร้อมทั้งทำการปรับปรุงบัญชีผู้ใช้งานระบบเครือข่าย และได้เพิ่มระบบเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่าย

หากพบปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อได้ที่งานระบบเครือข่าย หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 2733 หรือทาง Facebook: It Support Nrru และทาง Line สแกน QR Code ด้านล่าง