ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่1 และลักษณะที่ 2 เทอม 2/2562 นักศึกษาทุกคณะทุกชั้นปี (ภาคปกติ/ภาค กศ.ปช.)

   ด้วยงานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการยื่นกู้ของนักศึกษากับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 และผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จึงจัดให้นักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ทุกคณะทุกชั้นปี เข้าปฐมนิเทศและรับฟังนโยบาย/ชี้แจงทำความเข้าใจก่อนการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้นักศึกษาเข้าใจในกระบวนการกู้ยืม ระบบที่จะต้องดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะยื่นกู้ ซึ่งมีรายละเอียดของช่วงการจัดให้เข้ารับฟังตามวันและเวลา ดังตารางนี้ #และหากนักศึกษาท่านใดไม่เข้าร่วมปฐมนิเทศรับฟังนโยบาย/ชี้แจงทำความเข้าใจในครั้งนี้ งานทุนและแนะแนวจะไม่พิจารณาการดำเนินการยื่นกู้ของท่านต่อไป

(((คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดตามลิงก์ด้านล่าง)))

http://www.old.nrru.ac.th/studentloan/readnews.php?news_id=964&fbclid=IwAR1rKaR6w92BpjOPS0wdQCLRpsTE3ykg6b1W9ByBOGhPDF3zPvvRwqYjYZ8