ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอขอบคุณทุกหน่วยที่ร่วมแรง ร่วมใจอย่างสุดความสามารถ