โค้งสุดท้าย NRRU ชวนน้องเรียนใกล้บ้าน รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ปี 63 รอบรับตรงอิสระ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี #รอบรับตรงอิสระ (รอบที่ 5) ปีการศึกษา 2563
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระหว่างวันที่ 9-14 มิถุนายน 2563 (สมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.entrance.nrru.ac.th)
ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา และเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 9-15 มิถุนายน 2563


   -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 หลังเวลา 18.00 น. ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

  -ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 18 มิถุนายน 2563

   -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 หลังเวลา 18.00 น. ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (ในส่วนกำหนดการรายตัวเป็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)


   ผู้สนใจสามารถสมัคร หรือ ศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.entrance.nrru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ:สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา www.facebook.com/reg.nrru หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9133,9135