ราชภัฏโคราช ลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เพิ่มคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาสังคม

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา “ที่พึ่งของท้องถิ่น” นำโดย ผศ.ดร. อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี และทีมงาน ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษา และขาดโอกาสทางสังคม ภายในจังหวัดนครราชสีมา ในโครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปี งบประมาณ 2562 จำนวน 80 คน

โดยท่าน ผศ.ดร. อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี ม.ราชภัฏนครราชสีมา กล่าวว่า
“ โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เช่นภาคประชาสังคมจะได้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของอุปกรณ์เสริมพัฒนาการให้กับเด็กๆ อย่างในวันนี้ก็ได้มอบรถเข็นมามอบให้กับเด็กๆ ส่วนเงินทุนต่างๆจะนำมาซื้ออาหารเสริมและช่วยในเรื่องอาหารการกิน ความเป็นอยู่ที่จะต้องดีขึ้น และเราจะติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งจากมหาวิทยาลัยและประสานความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ อสม. ลงพื้นที่มาช่วยดูแลและพัฒนาให้เด็กๆมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ”

   ทั้งนี้โครงการดังกล่าวถือเป็นการช่วยเหลือเด็กๆในเบื้องต้นและจะมีความช่วยเหลือจากผู้มีจิตอันเป็นกุศลต่างๆที่จะระดมเข้ามาช่วยเหลือในโอกาสต่อไปในอนาคตด้วย

   ขอขอบคุณแหล่งข่าว:คุณ จักรวี แสงจันทร์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา