NRRU ชวนเข้าร่วมกิจกรรม Christmas 2019

   สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญนักเรียน และนักศึกษา สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Christmas 2019 ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-14.00 น. ณ อาคาร 27 ภายในงานได้จัดให้มีการประกวดหนูน้อย Santa-Stnty การประกวดร้องเพลงประสานเสียง Christmas Carol การประกวดบัตรอวยพร Christmas Card การแสดงสุดพิเศษ และการตอบปัญหาเกี่ยวกับวัน Christmas

   ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวด สามารถสมัคร หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันภาษา อาคาร 27 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2702 หรือ 0-4424-7072 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562