น้อมวันทาบูชาครู ราชภัฏโคราช จัดพิธีไหว้ครู และมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 62

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน น้อมวันทาบูชาครู เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2562ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมใหม่กิจกรรมได้จัดให้มีการแสดงชุดรำอวยพร โดย นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ตัวแทนนักศึกษานำพานขึ้นไหว้ครู พิธีเจิมหนังสือ 

   การมอบโล่และเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาและนักศึกษาเรียนดี พิธีมอบทุนการศึกษา และพิธีมุทิตาจิต อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562

การแต่งกาย:นักศึกษาชั้นปีที่ 1,3 เข้าใหม่ สวมชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และผู้นำนักศึกษาสวมชุดสูทมหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3420,3421