ราชภัฏโคราช ชวนบริจาค กองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สู้ภัยโควิด -19

เพื่อสมทบทุนบริจาค / จัดหา / จัดทำ สิ่งที่จำสิ่งที่จำเป็นให้แก่ โรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนช่วยเหลือนักศึกษาและคนในครอบครัวที่ติดเชื้อ รวมถึงชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด