ราชภัฏโคราช เดินหน้าที่พึ่งของท้องถิ่น จัดกิจกรรมนักศึกษาศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาและแก้ไขวิกฤติชุมชน

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมโครงการหรือเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “นักศึกษาศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาและแก้ไขวิกฤติชุมชน”

   ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมมอบกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสให้แก่ชุมชน และได้ร่วมกันพัฒนา แบ่งปัน ช่วยเหลือ แก้ไขวิกฤติชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

• ราชภัฏโคราชรับมอบกำลังใจ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

• รวมพลัง !!! บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19

• ราชภัฏโคราชปันน้ำใจ ผลิต Faceshield และหน้ากากผ้า NRRU สู้ภัยโควิด-19 มอบให้ชุมชน

   กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับอนุญาตจากทางมหาวิทยาลัยฯ ให้ดำเนินกิจกรรม โดยจัดให้มีวิธีการปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนมาตรการควบคุมและตรวจคัดกรองสุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (จำกัดจำนวน) ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ตามหลัก Physical Distancing (การเว้นระยะห่างทางกายภาพ) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างเข้มงวด

• แจ้งความประสงค์สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

กดลิงก์:https://forms.gle/dovzwzSkjK8yChDR9

• ขอความกรุณา... ตอบแบบสอบถามประเมินสุขภาพตนเอง ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อคัดกรอง ป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

• "โปรดมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม"

*** หากพบว่าตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยง หรือ มีอาการไม่สบาย ขอความกรุณา งด !!! เข้าร่วมกิจกรรมโดยเด็ดขาด ***

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศุภรัตน์ ภู่เจริญ (เอ็ม) หมายเลขโทรศัพท์ 085-2056425