"เต๊อะเติ๋น'' การแสดงผลงานศิลปะของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศึกษา

Date :Tuesday, 20 August 2019 Create By : Admin

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ระหว่าง วันที่ 3-11 กันยายน 2562 
ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 Korat ชั้น G Gate 1 .

พิธีเปิด วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น.

ภายในงานมีการจำหน่ายผลงานศิลปะ เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศึกษา
.
"Ter Tern" ART EXHIBITION by Art Education program, Nakhon Ratchasima Rajabhat University. in 3-11 September 2019 at Terminal 21 Korat Shopping Mall. G Floor Gate 1.

นี่คือผลงานส่วนหนึ่งที่จัดแสดงในงานครั้งนี้