เปิดบริการแล้ว ! ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ราชภัฏโคราช คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19

   ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ได้มีมาตรการปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการห้องพัก ห้องบรรยาย ห้องอาหารครัวราชพฤกษ์ และการให้บริการอื่น ๆ ภายในศูนย์ฯ ทับแก้ว ดังนี้

   1. มีการตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับผู้มาใช้บริการและพนักงานทุกคน
   2. มีการให้ผู้มาใช้บริการห้องพัก ห้องบรรยาย ห้องอาหาร กรอกรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ทุกครั้งที่มาใช้บริการ
   3. มีการตรวจสอบพนักงานว่ามีอาการไอ เป็นหวัด มีไข้ น้ำมูก หรือหายใจลำบาก หากมีพนักงานที่แสดงอาการดังกล่าว ต้องแจ้งให้พนักงานคนนั้นให้กลับบ้านหรือไปพบแพทย์ในทันที
   4. พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย
   5. มีการให้ความรู้และความเข้าใจกับพนักงานเกี่ยวกับอาการของไวรัส COVID-19 และการปฏิบัติตัวเพื่อให้ปลอดภัยจากไวรัส
   6. ตรวจสอบมาตรการ ข้อกำหนดและข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเป็นประจำ และแนะนำพนักงานปฏิบัติตามแนะนำและกฎเกณฑ์ของกระทรวง
   7. หมั่นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่สาธารณะ
   8. มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการตามจุดต่าง ๆ

   ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1601 หรือ 0-4425-1108