นาฏศิลป์ไทย ราชภัฏโคราช เปิดม่านโชว์ลีลานาฏศิลป์นิพนธ์

   สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญชมการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา “นาฏศิลป์นิพนธ์” ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณด้านหน้าสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมพบกับการแสดงชุด ตบปะทายเกี้ยวสาว มอญวันทาบูชานที สัปตอัปสรา และลิเกเมืองย่า ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสิทธิ์ธาน โมด่านฉาก ประธานโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 06-1664-5752