ขอเชิญออกกำลังกาย สร้างกล้ามเนื้อกับวิทย์กีฬาฯ

   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมสร้างกล้ามเนื้อ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในกิจกรรม Firm&fit with portscience 2020 NRRU กับวิทย์กีฬา ทุกวันจันทร์-วันพฤหัสบดี #เริ่มวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 17.00-19.00 น. ณ บริเวณอาคาร 32 ชั้น 1

    #กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 มกราคม-13 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย วันจันทร์ Aerobic Dance &Dance Exercise วันอังคาร Strength/Balance Exercise วันพุธ Aerobic Dance &Aero-Boxing และวันพฤหัสบดี
Aerobic Dance &Thai Dance

  ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ: Firm&Fit with Sportscience สอบถามเพิ่มเติมที่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย อาคาร 32 ชั้น 7 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3270