ตักบาตรวันพุธ เฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

   ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พระพุทธศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมสวดมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยกำหนดการ มีดังนี้

   เวลา 06.39 น.:พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล
   เวลา 07.00 น.:ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
   เวลา 07.30น.:ตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป รอบบริเวณลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

#การแต่งกาย :ชุดสุภาพ เสื้อสีเหลือง

   *** หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตร ขอเชิญทุกท่านร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม "The Green Museum" ด้วยการร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ำต้นไม้ โดยรอบบริเวณลานธรรม เรือนโคราช พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และ KACL ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้สีเขียว ที่มีบรรยากาศของสุนทรียภาพทางศิลปวัฒนธรรม

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 10 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1011