กำหนดการทำกิจกรรมจิตอาสาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ในภาคการศึกษาที่ 1/2563

ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2562-27 มิถุนายน 2563 วันแรกของการลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ตามปฏิทินที่งานทุนและแนะแนวกำหนด