ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จำนวน 5 อัตรา

สมัครผ่านทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 16-30 มิถุนายน 2563 และสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

===รายละเอียดเพิ่มเติม===