พุทธศาสนศึกษา ราชภัฏโคราช ชวนชมเสวนาวิชาการผ่านออนไลน์ NRRU Buddhist New Normal EP.15

   สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน รับชมรายการ NRRU Buddhist New Normal EP.15 ผ่านออนไลน์ ในหัวข้อ “การสร้างอาชีพตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา” ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยมี ดร.บุญสุข อุ่นแก้ว เจ้าของโรงเรียนมหาบุญการนวดไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้ ดำเนินรายการโดย อาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนางสาวโสภิดา โมงกระโทก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

   ผู้สนใจสามารถรับชมผ่านออนไลน์ได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ:หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา www.facebook.com/BuddhistStudiesKorat/ และทางช่องยูทูป พุทธศาสนศึกษา โคราช