1 กรกฎาคม นี้ พบกัน ห้องรับบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย ภายใน ม.ราชภัฏนครราชสีมา