ขอเชิญร่วมถวายเทียนพรรษา ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา ปี 62

   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา สวดมนต์ทำวัตรเย็น
ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.30 น. ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยกำหนดการ มีดังนี้
   เวลา 17.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
   เวลา 18.00 น. ฟังธรรมเทศนา ถวายเทียนพรรษา และเวียนเทียน
  ทั้งนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เตรียมดอกไม้ธูปเทียนไว้ให้บริการแก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1011