นิเทศศาสตร์ ราชภัฏโคราช ขอเชิญร่วมแสดงพลังเชิงสร้างสรรค์ ส่งผลงานการออกแบบป้ายสัญลักษณ์การจราจร

   สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญทุกท่านแสดงพลังเชิงสร้างสรรค์ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวินัยการขับขี่ปลอดภัยให้กับชาวราชภัฏนครราชสีมา ร่วมส่งผลงานการออกแบบป้ายสัญลักษณ์การจราจรและป้ายคำเตือนบริเวณจุดสำคัญต่าง ๆ ชิงเงินรางวัลกว่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

   ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ หรือ ส่งผลงานการออกแบบป้ายสัญลักษณ์ฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อาคาร 22 ชั้น 7 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2270,2271 หรือ นายสุรชัย ใจหมั่น ผู้ประสานงานโครงการฯ หมายเลขโทรศัพท์ 08-6251-2357 ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2563 ประกาศผลในวันที่ 25 มกราคม 2563