ขอเชิญรับชมวีดีโอบันทึกการประกวดหมอเพลงโคราช ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๓

  ขอเชิญรับชมวีดีโอบันทึกการประกวดหมอเพลงโคราช ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งในปีนี้... ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้จัดการประกวดในรูปแบบออนไลน์ เว้นระยะห่างทางสังคม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ณ สตูดิโอ ชั้น ๖ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


 ร่วมโหวต กดไลก์ และ กดแชร์ หมอเพลงที่ชื่นชอบ

ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช กดลิงก์:https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE/ (รวมวีดีโอทั้ง ๕ รุ่น)


ผู้ที่ร่วมโหวตมีสิทธิลุ้นรับรางวัล จากคะแนนผู้ที่ชนะเลิศการประกวดจากหมอเพลงทั้ง ๕ รุ่น โดยการสุ่มจับรางวัล จำนวน ๕ รางวัล ๆ ละ ๕๐๐ บาท 

 

 ร่วมกดไลก์ และ กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่หมอเพลง และลุ้นรับรางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote)

โดยทุกการกดไลก์ และ กดแชร์ จะนับเป็น ๑ คะแนน

สามารถร่วมโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น.


1️ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี

  ๑. เด็กหญิงชวัลลักษณ์ เคนจอหอ

กดลิงก์รับชมวีดีโอ และร่วมโหวต:https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE/videos/291444865549525/

  ๒. เด็กชายนันทวิทย์ ธุระเสร็จ

กดลิงก์รับชมวีดีโอ และร่วมโหวต:https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE/videos/290533658801348/

  ๓. เด็กหญิงทศวรรณ เลิศธนภักดี

กดลิงก์รับชมวีดีโอ และร่วมโหวต:https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE/videos/4111672242237941/

  ๔. เด็กหญิงทัตพร ข้องนอก

กดลิงก์รับชมวีดีโอ และร่วมโหวต:https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE/videos/2677701055848712/

  ๕. เด็กหญิงศุภากร ศิลป์ประกอบ (โรงเรียนปราสาทหินนางรำ)

กดลิงก์รับชมวีดีโอ และร่วมโหวต:https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE/videos/2596276690701928/

  ๖. เด็กหญิงอชิรญาณ์ ศรีเมืองปูน (โรงเรียนปราสาทหินนางรำ)

กดลิงก์รับชมวีดีโอ และร่วมโหวต:https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE/videos/365130801132021/

  ๗. เด็กชายกิตติกานต์ ชำนาญยา (โรงเรียนบ้านโนนตาเถร)

กดลิงก์รับชมวีดีโอ และร่วมโหวต:https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE/videos/273515483756840/

  ๘. เด็กหญิงพัชริดา แก้วด่านนอก (โรงเรียนบ้านโนนตาเถร)

กดลิงก์รับชมวีดีโอ และร่วมโหวต:https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE/videos/265724278099537/

  ๙. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ปราณีตพลกรัง (โรงเรียนชุมชนบ้านต่างตา)

กดลิงก์รับชมวีดีโอ และร่วมโหวต:https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE/videos/654964192028295/


2️ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี

  ๑. เด็กชายธีรศักดิ์ รัศมี

กดลิงก์รับชมวีดีโอ และร่วมโหวต:https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE/videos/1371232029933832/

  ๒. นางสาววารวิชนี บุญหาญณรงค์

กดลิงก์รับชมวีดีโอ และร่วมโหวต:https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE/videos/557865688230057/

  ๓. เด็กหญิงกนกวรรณ วรรณชาติ

กดลิงก์รับชมวีดีโอ และร่วมโหวต:https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE/videos/880781932419090/

  ๔. นางสาวชรินรัตน์ ศิลป์ประกอบ

กดลิงก์รับชมวีดีโอ และร่วมโหวต:https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE/videos/195244118524924/


3️ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี

  ๑. นายศักดิ์ดา แก้วประภา

กดลิงก์รับชมวีดีโอ และร่วมโหวต:https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE/videos/793390891191965/

  ๒. นางสาวศศิภรณ์ อาศัยพลวง

กดลิงก์รับชมวีดีโอ และร่วมโหวต:https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE/videos/262682138512437/

  ๓. นายชานนท์ ผลกลาง

กดลิงก์รับชมวีดีโอ และร่วมโหวต:https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE/videos/286242092736688/

  ๔. นางสาวองค์ชนิตา บุญหาญณรงค์

กดลิงก์รับชมวีดีโอ และร่วมโหวต:https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE/videos/1429229667265393/


4️ รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี

  ๑. นางสาวปานระพี ประดิษฐ

กดลิงก์รับชมวีดีโอ และร่วมโหวต:https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE/videos/191846988871031/

  ๒. นางสาวปยุดา จงเจือกลาง

กดลิงก์รับชมวีดีโอ และร่วมโหวต:https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE/videos/3198703163526497/

  ๓. นายอรรถชัย โชติกลาง

กดลิงก์รับชมวีดีโอ และร่วมโหวต:https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE/videos/358834691755193/

  ๔. นายกิตติพงษ์ อินทร์ประเสริฐ

กดลิงก์รับชมวีดีโอ และร่วมโหวต:https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE/videos/262391391514385/


5️ รุ่นประชาชนทั่วไป

  ๑. นายประจักษ์ พิทักษ์นอก

กดลิงก์รับชมวีดีโอ และร่วมโหวต:https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE/videos/626385817968119/

  ๒. นางสาวชาลินี คงสุข

กดลิงก์รับชมวีดีโอ และร่วมโหวต:https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE/videos/335339614141243/

  ๓. นายสมาน แขสระน้อย

กดลิงก์รับชมวีดีโอ และร่วมโหวต:https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE/videos/3014249315338597/

  ๔. นายสมพงษ์ พืชทองหลาง

กดลิงก์รับชมวีดีโอ และร่วมโหวต:https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE/videos/220043022300105/

  ๕. นายเตชิด ยุดกลาง

กดลิงก์รับชมวีดีโอ และร่วมโหวต:https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE/videos/699932173918653/

  ๖. นางสาวอุษา ซอมกระโทก

กดลิงก์รับชมวีดีโอ และร่วมโหวต:https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE/videos/309172240471025/

  ๗. นายเพทาย พรมจันทึก

กดลิงก์รับชมวีดีโอ และร่วมโหวต:https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE/videos/303890354075604/


จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา