ทัศนศิลป์ ราชภัฏโคราช เปิดงานนิทรรศการ แสดงผลงานศิลปกรรม ครั้งที่ 19

   สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมชมผลงานทางวิชาการด้านทัศนศิลป์ ในโครงการนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรม ครั้งที่ 19 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-10.50 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ชั้น 3ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาทัศนศิลป์ อาคาร 26 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2620,2630