รายการ “ศิลป์ สร้าง สุข” เข้ามาถ่ายทำรายการที่พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ และสัมภาษณ์ถึงความก้าวหน้าของโคราชจีโอพาร์ค

   เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผ่านสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง5 ทุกวันอาทิตย์ เวลาประมาณ 13.55-14.00 น. และแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม TGN Global Network ใน 170 ประเทศทั่วโลก