กองทุนเงินกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคเรียนที่ 1/63

   งานทุนและแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ให้ติดต่อขอรับและส่งเอกสารการกู้ยืม ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ งานทุนและแนะแนว อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ชั้น 2

   นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติการกู้ยืมเงินได้ที่เว็บไซต์ งานทุนและแนะแนว www.nrru.ac.th/dsg เลือกหัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานทุนและแนะแนว หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3426,3427