ประกวดภาพถ่ายโครงการศิลปิน ร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก หัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด”

   สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งผลงานเเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายโครงการศิลปิน ร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก หัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ารวมกว่า 1,818,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

   ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ www.rpst.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย www.ocac.go.th เลือกหัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" ติดต่อสอบถาม โทร. 0-2209-3755,09-7250-0058