เปิดรับสมัครล่ามปฏิบัติหน้าที่แปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนและออสเตรเลีย

น้องๆสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้เลยค่ะ: http://ianrru.org/main/?p=4079

สมัครออนไลน์: https://forms.gle/mmGfBwHQhr4ue4U68