กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นักศึกษาภาคปกติ,ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นักศึกษาภาคปกติ,ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)


1. วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-09.30 น. นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (ไลฟ์สด) ทาง facebook เพจ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย  ราชภัฏนครราชสีมา หรือ ผ่านลิ้งค์ https://www.facebook.com/nrru.student/

2. วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 23.59 น. นักศึกษาลงทะเบียนเข้ารับชมวีดีทัศน์การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และทำแบบสอบถาม 

3. นักศึกษาพิมพ์ใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม (กำหนดส่งจะประกาศให้ทราบภายหลัง)