ราชภัฏโคราช ยกระดับผู้ประกอบการเกษตร สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย สถาบันอุสาหกรรมเพื่อการเกษตร และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขอเชิญผู้ประกอบการเกษตรที่มีผลผลิตจากแปลง-สวน-ฟาร์มของตนเอง (ดำเนินธุรกิจไม่เกิน 3 ปีครึ่ง) หรือ ผู้เริ่มต้นทำการเกษตรเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรม 1 ลงแปลง 3 ทดสอบตลาด 4 เชื่อมแหล่งทุน 5 ร่วมกิจกรรมยกระดับผู้ประกอบการเกษตรสู่นักธุรกิจเกษตร 4.0 ด้วยสินค้าคุณภาพและการรับรองมาตรฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Early Stage) ปี 2563 อบรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่)มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

   ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://forms.gle/9vKkXaVwqXvNKFK1A โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมอบรมทาง e-mail สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-5769-5754,08-2133-0583