ห้องสมุด ใจป๋า ! ขยายเวลาคืนหนังสือยาว ๆ

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ขยายเวลาการยืมหนังสือให้กับผู้ใช้บริการ ที่มีกำหนดคืน ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563 ให้ดำเนินการคืนหนังสือ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. ตรวจสอบวันครบกำหนดคืนหนังสือได้ที่เว็บไซต์ http://library.nrru.ac.th
  2. คลิก ค้นหาหนังสือ และ Login เข้าสู่ระบบ ใส่รหัสผ่าน 
  3. เลือก “หน้าหลัก” คลิก “Current Loan” 
  4.  ตรวจสอบกำหนดคืนหนังสือ หากต้องการยืมหนังสือต่อให้คลิกRenew (ต่ออายุได้ 1 รอบการยืม) คลิก ยืมต่อ เสร็จสิ้นการดำเนินการ

   ผู้สนใจสามารถศึกษาคู่มือการยืมหนังสือ หรือ สอบถามรายละเอียดการคืนหนังสือได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ:สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา www.facebook.com/arc.nrru1 และเพิ่มเพื่อน
ในแอปพลิเคชั่นไลน์ งานยืม-คืนสารสนเทศที่ Line id:@zhy0303m