เฉลิมวชิราราช มนุษยศาสตร์วิชาพัฒนาท้องถิ่น NRRU จัดวันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ภายใต้ชื่อ “เฉลิมวชิราราช มนุษยศาสตร์วิชาพัฒนาท้องถิ่น” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร 36 ชั้น 1 พร้อมทั้งขอเชิญร่วมงานวันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ อาคาร 36 ภายในงานพบกับการแสดงรำวงคองก้า โดย ชุมชนบ้านหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ 
   การแสดงจินตลีลา การแสดงบ้านนี้ที่พ่อสร้าง การแสดง Bartender การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน และระบำชนเผ่า โดย นักศึกษาจากสาขาวิชาต่าง ๆ

   นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแข่งขันออกแบบเครื่องแต่งกาย การแข่งขันนาฏศิลป์พื้นบ้านโคราชสร้างสรรค์ การ English Speech Contest การโต้วาทีทางนิติศาสตร์ การอ่านออกเสียงภาษาไทยของชาวต่างชาติ การตอบปัญหาด้านบริหารภาครัฐ ด้านพระพุทธศาสนา และอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานตำนานเพลงโคราช ซึ่งผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน/อบรมเชิงปฏิบัติการ สามารถสมัคร หรือ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมการจัดงานด้วยการสแกน QR Code ตามภาพที่ปรากฏ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 36 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3624