สมัครเรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว

สำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS)
ขอเชิญชวน อาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ

Topic 1. Effective presentation of Graphics in Scientific Publications.
Topic 2. Best Practices for Communicating scholarly information for machine consumption

ในวันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2563
เวลา 17.30-18.30 น.

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ที่ https://connect.acspubs.org/ScholGuideWebinar