พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ประทานรางวัลเหรียญเกียรติคุณ "ศิลป์ พีระศรี" แก่ศิลปินที่ชนะการประกวดการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 5

   เมื่อวันที่​ 19​ กรกฎาคม​ 2562​ เวลา 17.34 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในการนี้ ประทานรางวัลเหรียญเกียรติคุณ "ศิลป์ พีระศรี" แก่ศิลปินที่ชนะการประกวดการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 5 ซึ่งมีผู้ได้รางวัลชนะเลิศ,รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลสนับสนุน รวม 13 คน แล้วประทานโล่เกียรติคุณ "ศิลป์ พีระศรี" แก่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการประกวด


   จากนั้น ทรงเปิดงานการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 5 ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ศิลปินไทยและต่างชาติ ได้มีเวทีแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิด และมุมมองที่หลากหลายในด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับศิลปินทั่วโลก โดยมีศิลปินชาวไทยและชาวต่างชาติจาก 54 ประเทศทั่วโลก ส่งผลงานภาพพิมพ์และวาดเส้น เข้าร่วมประกวด 1,081 คน รวมผลงาน 2,488 ชิ้น แบ่งเป็นผลงานภาพพิมพ์ 1,470 ชิ้น และผลงานวาดเส้น 1,018 ชิ้น มีผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ 150 ชิ้น และผลงานที่ได้รับรางวัลประเภทภาพพิมพ์ รางวัล Grand Prize คือ ผลงาน "Master 08" ของนายหลิวจิง (Mr. Jing Liu) ศิลปินจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และผลงานประเภทวาดเส้นรางวัล Grand Prize คือ ผลงาน "The Disintegration of Form #13" ของนายธนชัย พรหมรัตน์ ศิลปินชาวไทย โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมผลงานได้ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2562