น.ส.จุฑาทิพย์ ศรีธำรงวัชร์ นักศึกษาราชภัฏโคราช คว้ารางวัลระดับโลก บนเวทีการประกวด Miss Deaf World 2018

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีธำรงวัชร์(น้องเพลง) Miss Deaf Thailand 2018 (ผู้พิการทางการได้ยิน) นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการประกวดMiss Deaf World 2018 บนเวทีMISS &MISTER DEAF WORLD and EUROPE and ASIA 2018 เมื่อวันที่29 กันยายน2561 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ซึ่งผลปรากฏว่า น้องเพลง นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีธำรงวัชร์ สามารถคว้าตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับที่1 (1st Runner up Miss Deaf World 2018) ได้สำเร็จ ซึ่งการเดินทางเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้คว้ารางวัลอันภาคภูมิใจ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และประเทศชาติ

        การจัดประกวดMISS &MISTER DEAF WORLD and EUROPE and ASIA 2018 เกิดจากการเฟ้นหาสาวงาม-หนุ่มหล่อ ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ที่มีความฝันและมีความสามารถ จาก20 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการประกวด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินจากทั่วโลก ได้แสดงความสามารถให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศตนเองให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ