นักศึกษาราชภัฏโคราช โชว์ฝีมือการออกแบบ สุดเจ๋ง! คว้ารางวัลชนะเลิศ ในงานสถาปนิกอีสาน’61

        เมื่อวันที่21 ตุลาคม2561 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งผลงานนักศึกษา ทีมArch.nrru จำนวน5 คน สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายสุลักษณ์ ดิษขามป้อม นายวัชระ กรรณิกานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่5 นายวิษณุ ภาคทอง นางสาวกังสดาล จันทร์เพ็ง และนางสาวอริศรา ชินกลาง นักศึกษาชั้นปีที่4 ชื่อผลงานpublic box เข้าร่วมการประกวดWorkshop หัวข้อSmart City Smart Living ภายในงานสถาปนิกอีสาน’61ภายใต้แนวคิดสะหลาดแถ้หรือความฉลาดล้ำ ที่นำเสนอแนวคิดของการพัฒนาเมือง ในแบบSmart Growth,Smart City ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น1 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา ซึ่งผลปรากฏว่าผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ในระดับภูมิภาค ได้รับเงินรางวัล จำนวน10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เป็นผู้มอบรางวัล

        งานสถาปนิกอีสาน’61 จัดขึ้นระหว่างวันที่19-21 ตุลาคม2561 โดย กรรมาธิการสถาปนิกอีสานสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) และสถาบันที่มีการเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรมในภูมิภาคอีสาน ร่วมกันจัดงานสถาปนิกอีสานประจำปีขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นเวทีแสดงผลงานทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยผ่านกิจกรรมการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ประชาชนทั่วไป อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการประกวด อันจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางด้านสถาปัตยกรรมของนักศึกษาให้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณชน